μTorrent Beta client release notes

These release notes include a list of all beta clients released via the website and auto-update.
Since we have more than one team releasing builds, they don't all include the same fixes and features.

Get the latest Beta here.
Alphas are only accessible through auto-update for now.

μTorrent 3.5.5 Beta (build 45826)

November 4, 2020


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45770)

September 1, 2020


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45568)

Febuary 10, 2020


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45519)

January 09, 2020


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45309)

July 17, 2019


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45283)

June 24, 2019


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45243)

May 28, 2019


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45033)

Jan 22, 2019


μTorrent 3.5.5 Beta (build 45028)

Jan 14, 2019


μTorrent 3.5.5 Beta (build 44966)

Dec 20, 2018


μTorrent 3.5.5 Beta (build 44876)

Nov 27, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44809)

Oct 29, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44640)

Sep 25, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44596)

Sep 10, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44575)

Sep 04, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44504)

Jul 25, 2018


μTorrent 3.5.4 Beta (build 44488)

Jun 19, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44484)

Jun 7, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44472)

May 25, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44440)

May 9, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44416)

Apr 19, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44366)

March 19, 2018


μTorrent 3.5.3 Beta (build 44352)

February 15, 2018


μTorrent 3.5.1 Beta (build 44321)

December 13, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 44266)

November 15, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 44050)

August 17, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 44010)

August 9, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 43900)

June 14, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 43784)

May 8, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 43534)

March 20, 2017


μTorrent 3.5.0 Beta (build 43458)

March 3, 2017


μTorrent 3.4.9 Beta (build 43293)

January 12, 2017


μTorrent 3.4.9 Beta (build 43223)

January 12, 2017


μTorrent 3.4.9 Beta (build 43057)

December 2, 2016


μTorrent 3.4.9 Beta (build 42951)

November 16, 2016


μTorrent 3.4.9 Beta (build 42881)

November 9, 2016


μTorrent 3.4.9 Beta (build 42671)

October 18, 2016


μTorrent 3.4.9 Beta (build 42604)

September 16, 2016


μTorrent 3.4.9 Beta (build 42586)

September 9, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42570, 42586)

August 31, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42499)

August 11, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42439)

July 16, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42400)

July 6, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42394)

June 27, 2016


μTorrent 3.4.8 Beta (build 42382)

June 6, 2016


uTorrent 3.4.8 Beta (build 42358)

May 20, 2016


uTorrent 3.4.7 Beta (build 42326)

May 2, 2016


uTorrent 3.4.7 Beta (build 42300)

April 25, 2016


uTorrent 3.4.7 Beta (build 42286)

April 21, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 42042)

March 25, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 42040)

March 24, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 42036)

March 23, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 42020)

March 21, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41913)

March 10, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41911)

March 8, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41903)

March 3, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41845)

February 18, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41768)

February 4, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41698)

January 20, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41702)

January 20, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41696)

January 19, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41670)

January 8, 2016


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41634)

January 5, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41626)

January 4, 2016


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41614)

December 29, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41612)

December 28, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41610)

December 23, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41572)

December 21, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41564)

December 18, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41562)

December 17, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41506)

December 10, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41422)

November 25, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41418)

November 20, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41412)

November 19, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41370)

November 16, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41350)

November 12, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41333)

November 10, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41331)

November 10, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41328)

November 9, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41324)

November 6, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41322)

November 6, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41314)

November 5, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41312)

November 3, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41288)

October 27, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41280)

October 26, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41268)

October 20, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41264)

October 14, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41224)

October 12, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41238)

October 12, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41236)

October 9, 2015


uTorrent 3.4.6 Alpha (build 41212)

October 8, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41222)

October 8, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41182)

October 2, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41164)

September 25, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41128)

September 18, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41122)

September 17, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41079)

September 4, 2015


uTorrent 3.4.6 Beta (build 41053)

September 1, 2015


uTorrent 3.4.5 Beta (build 41035)

August 25, 2015


uTorrent 3.4.5 Beta (build 40962)

August 18, 2015


uTorrent 3.4.4 Beta (build 40854)

July 21, 2015


uTorrent 3.4.4 Beta (build 40786)

July 21, 2015


uTorrent 3.4.5 Beta (build 40785, update only)

July 19, 2015


uTorrent 3.4.4 Beta (build 40733)

July 9, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40580)

June 22, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40538)

June 16, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40414)

May 20, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40329)

May 8, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40324)

May 8, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40265)

April 20, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40138)

April 17, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40124)

April 16, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40111)

April 15, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40104)

April 15, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 40019)

April 9, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 39991)

April 8, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 39910)

April 3, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 39776)

March 29, 2015


uTorrent 3.4.3 Beta (build 39773)

March 27, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 39424)

March 12, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38803)

February 9, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38758)

February 12, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38709)

February 9, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38707)

February 9, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38703)

February 9, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38688)

February 6, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38568)

February 5, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38554)

February 2, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38403)

January 26, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38359)

January 24, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38362)

January 24, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38332)

January 22, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38305)

January 22, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38223)

January 18, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38116)

January 12, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 38068)

January 10, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37937)

January 8, 2015


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37318)

December 15, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37293)

December 13, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37285)

December 13, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37284)

December 13, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 37157)

December 12, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36920)

December 6, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36813)

December 4, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36710)

November 19, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36446)

November 19, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36436)

November 19, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36369)

November 19, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36304)

November 20, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36295)

November 19, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36170)

November 17, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 36076)

November 14, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 35503)

November 2, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 35288)

October 29, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 35021)

October 28, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 35021)

October 20, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 35002)

October 18, 2014


uTorrent 3.4.2 Beta (build 34898)

October 16, 2014


 • Internal debugging improvlements

 • uTorrent 3.4.2 Beta (build 34904)

  October 16, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34810)

  October 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34594)

  October 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34588)

  October 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34330)

  September 26, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34174)

  September 22, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta -- (build 34138)

  September 22, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta -- (build 34138)

  September 19, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 34086)

  September 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33953)

  September 15, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33947)

  September 15, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33923)

  September 12, 2014


  uTorrent 7.9.2 Beta (build 33884)

  September 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33883)

  September 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33854)

  September 11, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33838)

  September 11, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33829)

  September 10, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33766)

  September 8, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33646)

  September 4, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33624)

  September 4, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33627)

  September 4, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33418)

  August 29, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33320)

  August 26, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33290)

  August 25, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33248)

  August 25, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33275)

  August 25, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33231)

  August 25, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33206)

  August 22, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32976)

  August 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33145)

  August 21, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33458)

  September 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33039)

  August 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33061)

  August 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33057)

  August 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33043)

  August 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33033)

  August 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 33007)

  August 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32976)

  August 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32961)

  August 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32930)

  August 10, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32922)

  August 10, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32898)

  August 4, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32770)

  August 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32769)

  August 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32799)

  August 1, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32744)

  August 1, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32742)

  July 31, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32744)

  July 31, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32718)

  July 31, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32717)

  July 31, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32711)

  July 31, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32586)

  July 24, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32498)

  July 20, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32484)

  July 19, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32456)

  July 18, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32380)

  July 13, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32371)

  July 13, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32326)

  July 9, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32289)

  July 8, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32247)

  July 5, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32257)

  July 4, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32236)

  July 2, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32176 (replaces and includes all fixes from 32134 and 32140))

  June 30, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32171 (replaces 32119))

  June 30, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32140 (replaces and includes all fixes from 32134))

  June 29, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32134 (replaces and includes all fixes from 31099))

  June 28, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32118)

  June 27, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32119)

  June 27, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32081)

  June 27, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32099 (replaces 31927))

  June 26, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 32088)

  June 26, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31947

  June 24, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31962

  June 23, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31943

  June 23, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31900

  June 23, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31952

  June 21, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31927

  June 20, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31867

  June 17, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31861

  June 17, 2014


  uTorrent 3.4.2 Betabuild 31831

  June 16, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31859

  June 16, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta build 31812

  June 13, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31803)

  June 13, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31798)

  June 13, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31772)

  June 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31745)

  June 12, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31645)

  June 6, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31623)

  June 5, 2014


  uTorrent 3.4.2 Beta (build 31615)

  June 4, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 31405)

  May 22, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 31356)

  May 20, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 31274)

  May 14, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 31224)

  May 13, 2014


  uTorrent 3.4.1 RC (build 30971)

  April 29, 2014


  uTorrent 3.4.1 RC (build 30946)

  April 26, 2014


  uTorrent 3.4.1 RC (build 30916)

  April 22, 2014


  uTorrent 3.4.1 RC (build 30902)

  April 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30783)

  April 5, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30746)

  March 27, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30724)

  March 24, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30722)

  March 23, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30716)

  March 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30703)

  March 19, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30690)

  March 18, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30662)

  March 13, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30657)

  March 10, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30636)

  March 8, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30615)

  February 25, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30611)

  February 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30606) (link below)

  February 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30594)

  February 14, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30583)

  February 11, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30557)

  February 8, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30552)

  February 6, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30519)

  January 28, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30499)

  January 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30498)

  January 21, 2014


  uTorrent 3.4.1 Beta (build 30495)

  January 17, 2014